İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarında ICANN Tahkim Yolu İle Hızlı Bir Şekilde Alan Adınızı Kurtabilirsiniz
İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının sağladığı kolaylıklardan biri de; küresel ölçekte iletişim ağı olan internet üzerinden dünyanın her noktasıyla hızlı, ucuz ve kolay bir şekilde iletişim kurmamıza olanak sağlamasıdır.
İşçi Alacak Davası, Gebze, Tuzla işçi davaları
İş hukukunun temellerinden bir tanesi işçi davaları bakımından önem taşıyan işçi lehine yorum ilkesidir. Yargılamasına devam olunan bir işçi davası sonunda verilecek kararda hakim bu ilkeyi gözetmek zorundadır.
Vergi Kaçakçılığı Ve Yaptırımları, VUK 359 Suç Sayılan Haller, VUK 359 zaman aşımı
Vergi Usul Kanunu 359 maddesi, vergi kaçakçılığı suçlarının nelerden oluştuğu ve ne tür yaptırımları vardır konusunu işlemektedir.
Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Suçu, Cezası Ne Kadar?
Faturaya konu olan ücretlendirme hakiki bir durumu yansıtmıyor ise “sahte fatura” ( naylon fatura ) olarak adlandırılmaktadır.
Özbey Hukuk Danışmanlık Bürosu
2010 yılında Avukat Can Özbey tarafından kurulan bir hukuk bürosudur. Merkezi İstanbul olan hukuk bürosu buna karşın Ankara ve İzmir gibi diğer bölgelerde de faaliyettedir.
Patent Hakkına Tecavüz Davası
Bilimsel ya da ticari bir buluş ürünü, buluş yapan kişinin mülkiyetindedir. Dolayısıyla buluş sahibi, buluşun sadece kendi üretimine, satışına veya kullanımına açık olmasını isteme hakkına sahiptir.
Kod Davası Nedir? Kod Davası Ne Tür  Bir  Davadır?
Mahkemeler devletin organlarıdır ve devlet kanalı ile bir hakkın buralara taşınmasına dava denmektedir. Dava bireysel olup gerçek bir iddadır.
Özel Esas Davası, Dava Nedenleri ve Çıkmak İçin Kullanılabilecek Yöntemler
Özel Esaslara tabi olmak(halk dilinde KOD' a girmek) mali idarenin vergi alacağını veyahut vergi iadelerini doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için kurmuş oluğu bir sistemdir.
İş Kazası Tazminat Davaları
Sigortalı olarak çalışan bir işçinin, çalıştığı yerde o an ya da zaman içinde uğradığı işgücü kaybı, sakatlanma, yaralanma gibi şeylerle sonuçlanan kazalara iş kazası denmektedir.
Marka Hakkına Tecavüz Davası
Marka hakkını koruma altına alan kanun, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'dur. Her türlü marka hakkına tecavüz davası bu kanun uyarınca açılabilir.
İcra Davası Nedir, Ne Kadar Sürede Sonuçlanır, Ne Zaman Düşer ?
Açılması planlanan icra davaları için 3 farklı kategoriden biri belirlenmelidir. Hangi tür davanın açılacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceğine avukat yardımıyla karar verilmelidir. Peki icra davası nedir? İcra davasının türleri şunlardır:
1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.730,15 TL'dir
06/01/2020 Tarih ve 13659 Sayılı Genelge, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır
Özel Sektör Çalışanları İçin 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Tutarları
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli”, 31/12/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.
Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 8/1/2020 tarihinde, M. Y. (B. No: 2015/6802) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine karar verm
Verbis Sistemine Kayıt Olmak İçin Son Gün 30.06.2020
30 Haziran 2020’a kadar Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi ile Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Verbis sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.