Özel Esas Davası, Dava Nedenleri ve Çıkmak İçin Kullanılabilecek Yöntemler

Özel Esas Davası, Dava Nedenleri ve Çıkmak İçin Kullanılabilecek Yöntemler

Özel Esaslar Ve Dava Nedenleri

Özel Esaslara tabi olmak(halk dilinde KOD' a girmek) mali idarenin vergi alacağını veyahut vergi iadelerini doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için kurmuş oluğu bir sistemdir. Belirtmek gerekir ki bu sistem özellikle KDV iadeleri için oldukça önem arz etmektedir. Zira bu sistem ile mali idare haksız vergi iadelerinin önüne geçmekte, vergi kayıp ve kaçağını minimize etmektedir. Bu noktada hangi mükellefler özel esaslara tabi olacak ve bu mükelleflerin özel esaslardan çıkması için izleyeceği adımlar ve özel esas davası sonuçlarını değerlendirmemiz gerekmektedir.

 

 Kimler Özel Esaslara Tabi Olacak?

 Haklarında,

  • Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belge Kullanma konusunda “olumsuz rapor” yazılanlar ile bu fiillere iştirak edenler ( Olumsuz rapor yazılan Tüzel kişi ise bunların ortakları, kanuni temsilcileri),
  • Vergi İncelemesine Yetkili olanlarca istenilen defter ve belgeleri ibraz etmeyenler(VUK 359 gizleme) ile beyanname vermeyen mükellefler,

 Şeklinde genel hatlarıyla sayılabilir.

 

Özel Esaslara Tabi Olma Sonuçları Nelerdir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere mali idare vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilebilmesi amacıyla geliştirdiği özel esas sistemi genellikle vergi iadelerinde önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanunu, ihracat ile uğraşan mükelleflerin ihraç ettiği mal ve hizmetlerin alışları nedeniyle yüklenmiş olduğu Katma Değer Vergisi’nin, bu mal ve hizmetleri yurtdışına sattıklarında KDV hesaplamadıklarından yani ihracat istisnasından yararlandıklarından dolayı iade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla aldıkları mal ve hizmetleri ihraç eden mükelleflerin mal ve hizmet satın aldığı mükelleflerin özel esaslara tabi olması durumunda ihracatçı mükellefler bu mükelleflerden aldıkları mal ve hizmete ilişkin yüklendikleri Katma Değer Vergisinin iadesini de alamayacaklardır.

 

Özel Esaslara Tabi Olan Mükelleflerden Yapılan Alışlara İlişkin Yüklenilen Katma Değer Vergisi:

KDV iadesi alacak mükelleflerin bu iadeleri alabilmesi için kontrol edilen mekanizmalardan birisi özel esaslara tabi olan mükelleflerin olup olmadığıdır. Mal ve hizmet satın aldığı ve dolayısıyla bu alışlara ilişkin KDV indirim konusu yaptığından KDV indirimlerden çıkarılması gerekmektedir. Zira hakkında olumsuz rapor bulunan özel esaslara tabi mükelleflerin düzenlediği faturalar, bu faturaları kullananlar için gerçek belge mahiyetinde değerlendirilmeyecektir.

 

Özel Esaslardan Çıkmak İçin Kullanılabilecek Yöntemler:

Özel esaslara tabi olan mükellefler vergi mahkemelerinde özel esaslara tabi mükellefler listesine alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle özel esas davası açabilir. Davanın kazanılması durumunda genel esaslara geçilebilecektir.

Özel esaslara tabi olmasına neden olan Sahte belge düzenleme fiiline ilişkin olarak düzenlenen vergi raporlarına dayanılarak yapılan tarhiyatın yargı kararları ile silinmesi durumunda genel esaslara geçilebilecektir. Yine bu raporlara dayanılarak tarh edilen vergi ve cezaların tamamının ödenerek veyahut bu tutarda teminat gösterilerek genel esaslara geçilebilecektir.

Özel esas kapsamına alınan mükellefler buna sebep olan fiilleri takip eden 5 yıl içinde başka olumsuz rapor olmaması durumunda genel esaslara geçebilecektir.

 

Diğer Yazlarımız