Ekibimiz

Av. Can Özbey hakkında detalı bilgi

Av. Can Özbey
Avukat - Arabulucu

Av. Can Özbey (LL.M.) Ph.D. Canditate

Detaylı Bilgi
Av. Pınar Duman hakkında detalı bilgi

Av. Pınar Duman
Avukat

Av. Ayşe Begüm Türker hakkında detalı bilgi

Av. Ayşe Begüm Türker
Avukat

Av. Esra Özdağ hakkında detalı bilgi

Av. Esra Özdağ
Avukat

Av. Osman Batman hakkında detalı bilgi

Av. Osman Batman
Avukat

Stj. Av. Doğukan Cangül hakkında detalı bilgi

Stj. Av. Doğukan Cangül
Stajyer Avukat

Stj. Av. Furkan Çağlar hakkında detalı bilgi

Stj. Av. Furkan Çağlar
Stj. Avukat

Taygun Nacak hakkında detalı bilgi

Taygun Nacak

Berna Eren hakkında detalı bilgi

Berna Eren

Hüseyin Kar hakkında detalı bilgi

Hüseyin Kar
Özbey Hukuk Bürosu Uzmanlık Alanlarımız
Özbey Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize hizmet verdiğimiz uzmanlık alanlarımızda deneyimli ve uzmanlaşmış avukatlar ile hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Aile Hukuku

Aile hukuku genel olarak aile içi ilişkileri düzenleyen ve Medeni Hukuk’un bir alt dalı olarak tanımlanabilmektedir. Medeni Kanun içerisinde ise evlilik, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ayrı kategori altında düzenlenmiştir.
Aile hukuku içerisinde nişanlanma, boşanma, evlenmenin koşulları, boşanmanın hükümleri ve koşulları, mal rejimleri ve malların paylaşımı, aile konutu ile ilgili konular, soy bağı gibi konular yer almaktadır. Bu konu başlıklarına ek olarak evlat edinme, velayet, kadın hakları, çocuğun veya çocukların nafaka hakları, çocuk hakları, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası ve vesayet konuları da Aile Hukuku içerisinde yer alan diğer başlıklar olarak sıralanabilmektedir.
Aile hukuku ile ilgili konuları ilgilendiren davalar kural olarak Aile Mahkemesi içerisinde görülmektedir. Ancak bazı davalar konu olarak Aile Hukuku içerisinde yer alsa da farklı mahkemelerde de görülebilmektedir.
Aile Hukuku sayesinde toplumun temel yapı taşı olarak bilinen ailenin düzeni için yasalar koyulmuştur. Bu sayede de aileyi ilgilendiren tüm konular düzenlenerek aynı zamanda uluslar arası sözleşmeler ile de koruma altına alınabilmiştir. Aile hukuku ile ilgili davalarınız için Özbey Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren avukatlarımızdan destek talep edebilirsiniz. Sonuç odaklı ve yenilikçi hukuksal çözümler sayesinde Aile Hukuku ile ilgili tüm yasal süreci sizler adına yönetmekte ve takip edebilmekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku

Özbey hukuk bürosu olarak hem avukatlık hem de arabuluculuk hizmetlerimiz ile gayrimenkul hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda da müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Gayrimenkul hukuku içerisinde yer alan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması sürecinde avukatlarımız aracılığı ile profesyonel destek alabilirsiniz. Ayrıca tapuların iptali, tescil davalarının açılması ve takibi, ipotek tesisi ve aynı zamanda ipoteğin paraya çevrilmesi ile ilgili tüm davaların takibi için de hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Genel olarak gayrimenkul hukuku oldukça kapsamlı ve çok geniş konu aralığına sahip olan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkullerin alımı veya satımı ile ilgili sözleşmeler dışında kira, kat irtifakı, inşaat ve bina yönetimi ile ilgili sözleşmelerinizde de hukuksal sürece uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkullerin satış sürecinin yürütülmesi dışında yatırım ortaklıkları ile ilgili de tüm işlemlerin yapılması gayrimenkul hukuku içerisinde yer alan konu başlıklarındandır. Kamulaştırma davaları, istihkak ve ön alım davası ile kira bedelinin belirlenmesi gibi tüm davalarınızda da gayrimenkul hukuku ile ilgili hükümler uygulanmaktadır.

Sigorta Hukuku


Sigorta hukuku ile ilgili tüm konularda yasal süreç içerisinde mağdur olmamanız için deneyimli ve uzman bir avukat ile birlikte çalışmanız oldukça önemlidir. Maddi ve manevi zararların karşılanması için sigorta hukuku içerisinde zaman kavramı da oldukça önem arz etmektedir. Deneyimli avukatlarımız ve sigorta hukuku sayesinde mağdur olan taraflar karşı tarafa dava açarak zararlarının en kısa süre içerisinde karşılanması için yasal süreci başlatabilmektedir.
Sigorta hukuku içerisinde mağdur taraflar tazminat hakkı kazanabilmektedir. Ayrıca ölümle sonuçlanan trafik kazalarında araç sürücüleri de oldukça yüksek tutarlarda tazminatlar veya diğer cezalar ile cezalandırılabilmektedir. Ancak bu noktada deneyimli bir avukat ile birlikte çalışmanız açılacak olan davanın sigorta şirketine mi yoksa şahsa mı olacağı yönünde önem taşımaktadır.
Sigorta hukuku içeriğine hakim avukatlar ile birlikte çalışmanız oldukça önemlidir. Sigorta Hukuku gibi ciddi olan konularda daha bilinçli bir şekilde yönlendirilmenizi sağlayacaktır. Bu sayede de mağdur olarak tazminatlarınızı tam alabilme avantajına sahip olabilirsiniz. Hak kaybı yaşamamak için sizler de Özbey hukuk bürosu bünyesinde hizmet sunan avukatlarımızdan vekillik ve danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz.

İş Tazminatları Hukuku

İş tazminatları hukuku İş Hukuku içerisinde değerlendirilmektedir. İşçi ve işveren arasında meydana gelen tüm uyuşmazlıklarda Özbey Hukuk Bürosu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren arabulucu ve avukat arkadaşlarımızdan destek talep edebilirsiniz. İş hukukunu ilgilendiren tüm uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar İş Hukuku kapsamı içerisinde yer almaktadır. İş ücretleri, çalışma saatleri, toplu iş sözleşmeleri, işten çıkartılma, işe iade davaları ve sendikalar ile ilgili tüm davalar iş tazminatları hukuku ile ilgilidir. Oldukça geniş bir konu başlığına sahip olan İş Hukuku yasalar çerçevesinde hem işçilerin hem de işverenlerin haklarının kayba uğramaması için düzenlemeleri içermektedir. İş hukuku ve iş tazminatları ile ilgili danışmanlık hizmetlerimiz arasında İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve hazırlanması da bulunmaktadır. İş tazminatları hukuku ile ilgili en çok kıdem ve ihbar tazminatı davaları görülmektedir. Yasal süreç içerisinde hiçbir şekilde hak kaybına uğramamak için profesyonel olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunan büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Hukuku

Tüm ticari faaliyetleri kapsayan ve düzenleyen ve ayrıca konu edinen hukuk dalı Ticaret Hukuku’dur. Hem Medeni Hukuk hem de Borçlar Hukuku ile ilgili bağlantılıdır. Ayrıca uluslararası bir niteliğe de sahip olduğu için Ticaret Hukuku özel hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Avukatlarımız sizlere ticari davalar ile ilgili tüm yasal süreçlerde yardımcı olmaktadır. Özellikle şirketlerin kuruluşu ve karar verme ile uygulama süreçlerinde sizlerin de herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için hukuki bir destek almanız oldukça önemlidir.

Şirketlerin birleşmesi, devralma ve diğer işlemleri ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi hakkında avukatlarımızdan danışmanlık ve vekillik hizmeti alabilirsiniz. Kurumsal hukuki danışmanlık hizmeti için ise Özbey Hukuk Bürosu olarak ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Şirketler Hukuku

Ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve şirketler ile ilgili tüm davalar Şirketler Hukuku hükümlerine göre uygulanmaktadır. Şirketlerin kuruluş aşamasında daha sağlıklı ve hukuki yönden sağlam bir altyapının oluşturularak kurulabilmesi için avukatlarımız her daim müvekkillerinin yanındadır. Şirketlerin birleşmesi ve devralınmaları ile ilgili yasal süreçlerin tamamı Şirketler Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca yabancı şirketlerin şubelerinin kuruluşu ve yaşanabilecek herhangi bir uyuşmazlık ile ilgili de Özbey Hukuk Bürosu ekibimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Şirketler Hukuku bünyesinde şirketlerin tescili ve ilan süreçlerinin takibi, şirketlerin işçilere karşı haklarının korunması ve şirket alacaklarının tahsil edilmesi gibi konular görülmektedir. Ayrıca ihtarnamelerin çekilmesi ve şirket tebligatlarının takibi gibi tüm işlemlerinizde avukatlarımız yasal süreçleri sizler adına takip etmektedir. Şirketler Hukuku özellikle şirket içerisinde bulunan ortakların arasındaki tüm iletişimin tamamen kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır.

İcra Hukuku

Özbey Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet sunan avukatlarımız ihtiyati haciz, satış, alacak, haciz işlemleri ve menfi tespit davalarında sizler adınıza yasal süreçleri yönetmekte ve takip edebilmektedir. İcra Hukuku hukuk dalları içerisinde en çok dava sayısına ve konu başlığına sahip olan dallardan biridir. Özellikle itirazların iptali ve kaldırılması için hukuki süreçlerin takip edilmesi hak kaybı yaşanmaması adına oldukça önemlidir. Davaların İcra Hukuku’na uygun şekilde hazırlanması ve borca ve takibe itiraz işlemlerinin zamanında yapılması müvekkillerimiz adına en önemli noktalardan biridir. Ticari faaliyetleriniz içerisinde de ticari işlemlerden kaynaklı olarak alacakların tahsil edilmesi için yasal süreci başlatmak zorunda kalabilirsiniz. Ekonomik zorluk yaşayan ticari faaliyette bulunan şirketler için ise konkordato ve iflas ise yasal olarak tercih edilebilecek yöntemlerden biridir. İcra avukatlarımız ile işletmeniz için tüm sorunları görüşerek menfaatinize en uygun hukuki desteği talep edebilirsiniz.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku ülkemizde yargılama sırasında Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olarak ayrılmaktadır. Cezalar Türk Ceza Kanunu ile belirlenmektedir. Ancak yargılama ile ilgili tüm usul ve prosedürler Ceza Muhakemesi Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Özbey Hukuk Bürosu bünyesinde ceza davaları ile ilgilenen avukat arkadaşlarımız hem şikayet dilekçesi hazırlama hem de ifade alınması sırasında müvekkillerinin yanında hazır olarak bulunmaktadır.

Sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet veren ceza avukatlarımız müvekkillerini tüm caza yargısı içerisine dahil olan konularda yalnız bırakmamaktadır. Temyiz dilekçesinin hazırlanması, tutuklama ve takipsiz kararlarına yapılacak olan itirazlar gibi oldukça önemli ve ciddi durumlarda yasal süreçler de yakından takip edilerek hizmet verilmektedir. Taksirle yaralama, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi tüm Ceza Hukuku içerisinde yer alan davalarda müvekkilleri adına avukatlarımız hazır olarak bulunmaktadır.

Türk Ceza Hukuku içerisinde bazı suçlar başlıklar şeklinde düzenlenmiştir.

● Kasten öldürme gibi hayata karşı işlenen suçlar
● Kasten yaralama gibi vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar
● Cinsel saldırı gibi cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
● Özel hayatın gizliliğini ihlal suçları
● İftira gibi adliyeye karşı işlenen suçlar
● Zimmet, irtikap ve rüşvet gibi kamu idaresinin güvenirliliğine ve işleyişine karşı işlenen suçlar

Başta Gebze, Tuzla, Pendik, Kurtköy, Kadıköy, Maltepe, Sultanbeyli ve Anadolu Yakasında bulunan birçok ilçeden kolay ulaşım imkanı olan ve Anadolu adliyesi'ne yakın bir konumda olan ofisimizde İşçi alacak davası, Patent hakkına tecavüz davası, kod davası, icra davası gibi bir çok alanda faaliyet gösterirken, arabuluculuk hizmetleri de verilmektedir.

DEVAMINI OKU ...