İşçi Alacak Davası, Gebze, Tuzla işçi davaları

İşçi Alacak Davası, Gebze, Tuzla işçi davaları

İş Hukukunun Esasları

İş hukuku, pek çok kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren hukuk dallarından bir tanesidir. İşçilerin hak ve alacakları, iş kazaları, iş görme güü kayıpları gibi konularla ilgili kurallar koyan hükümlerin asıl amacı işçinin korunmasıdır. İş hukuku işçiye ve işverene haklar verdiği gibi, bazı yükümlülükler de yüklemektedir. Söz konusu yükümlülüklere uymayan taraf meydana gelen zararın tazmin edilmesiyle sorumlu tutulmaktadır. Bu özel alanla ilgili münferit olaylar da meydana gelmektedir. Bu durumda, emsal karar adı verilen hükümler doğmaktadır. 


İşçi Lehine Yorum İlkesi 
İş hukukunun temellerinden bir tanesi işçi davaları bakımından önem taşıyan işçi lehine yorum ilkesidir. Yargılamasına devam olunan bir işçi davası sonunda verilecek kararda hakim bu ilkeyi gözetmek zorundadır. Aksi durumda, kararın bir üst mahkemece bozulması gündeme gelebilir. Çoğunluğu işçileri koruyan düzenlemelerin amacı, işveren karşısında daha güçsüz bir konumda olan işçilerin mağdur edilmesinin önüne geçmektir. Uluslararası hukukta da geniş yer bulan işçi hakları, gün geçtikçe daha sağlıklı şekilde korunmaktadır. 

Uluslararası Sözleşmeler 
Türkiye'nin de uzun zamandır tarafı olduğu ILO Sözleşmeleri işçi haklarının korunmasına büyük bir katkı sağlamaktadır. İç hukuk düzenlemelerinden daha üst bir noktada bulunan uluslararası sözleşmeler sayesinde işçi lehine yorum ilkesi daha geniş yorumlanmaya başlanmıştır. Bu durum Yargıtay uygulamalarına da yansımıştır. Yargıtay uygulamaları, davanın seyri ve olası sonuçları bakımından önem taşımaktadır. Belirli dönemlerde değişen yüksek mahkeme içtihatlarının güncel şekilde takip edilmesi önem taşımaktadır. Aynı zamanda, konuyla ilgili uluslararası sözleşme metinleri de detaylıca incelenmelidir. 

Sözleşmenin Haksız Feshiyle Doğan Alacaklar 
Uygulamada işçi alacak davası ilk derece yargılaması birkaç ay, kimi zaman da bir sene kadar sürebilmektedir. Somut olayda işveren tarafından haksız ve usulüne uygun olmayan şekilde feshedilenn bir iş sözleşmesi varsa, ödenmeyen alacaklar bakımından açılacak davaya işçi alacağı davası adı verilmektedir. Fazla çalışma neticesinde doğan alacaklar, hafta tatili alacağı, yıllık izin alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil günleri alacağı, asgari geçim indirimi
talep edilebilen alacak kalemleridir. Sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini ispat yükü işverendedir. 

Alanında Uzman Avukatlar 
Hukuk büromuzda her biri alanında uzman, deneyimli avukatlarla vermekte olduğumuz hizmetler arasında arabuluculuk da vardır. Uzun ve masraflı dava sürecinin en az zararla atlatılması, uzman bir avukatla çalışmaya bağlıdır. Ortak şekilde verilen emeklerin neticesini almaya devam eden büromuzla çalışmak için internet sitemizdeki iletişim bölümünü kullanmanız yeterlidir. 

Arabuluculuk Ve Hukuk Bürosu
Yargılama sürecine geçilmeksizin anlaşmayı kolaylaştıran arabuluculuk sayesinde, zamandan ve paradan tasarruf etmek mümkün olmaktadır. Açılacak herhangi bir işçi davası bakımından zorunlu hale gelen arabulucuk kurumuna, farklı alanlardaki uyuşmazlıklar bakımından gönüllü başvuru da mümkündür. İhtiyari arabuluculuk kurumunda, arabuluculuk ücreti aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenmektedir. Arabuluculuk toplantıları neticesinde anlaşma sağlanması halinde en fazla 2 ila 3 ayda uyuşmazlık çözülebilmektedir. Ancak, yargılama yoluna gidilmesi halinde, birkaç yıl boyunca uyuşmazlık çözülemeyecektir.

Yargılama Sürecini Uzmanlara Bırakın
Noter kanalıyla düzenlenecek vekaletname ile davalarınızı vekil aracılığıyla takip ettirebilirsiniz. Alanında uzman bir avukat yardımının alınması size avantaj sağlayacaktır. Çok sayıda gebze işçi davası takip etmiş olan büro çalışanlarımız, yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an sizinle iletişime geçmektedir. E devlet üzerinden de takip edilebilen yargılamayla ilgili gelişmeler bakımından aklınıza takılan herhangi bir soru kısa süre içerisinde cevap bulmaktadır. Davaya hazırlık sürecinin yanında davanın devamında da çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Yoğun bir efor isteyen yargılama neticesinde hak kaybına uğramamak için avukata başvurmanız tavsiye edilmektedir. 

 

Diğer Yazlarımız