Yargı Reformu Paketi Kapsamında Ceza Hukukunda Getirilen Yeni Muhakeme Usulleri

Yargı Reformu Paketi Kapsamında Ceza Hukukunda Getirilen Yeni Muhakeme Usulleri

Kamuoyunda birinci yargı reformu paketi olarak adlandırılan, 7188 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yapılan yasal düzenleme ile ceza muhakemesine ilişkin köklü değişikliklere ve yeniliklere gidilmiştir. Bu yasal değişiklik ile 5271 sayılı CMK’nın 250, 251 ve 252’nci maddeleri yeniden düzenlenmek suretiyle iki ayrı yargılama usulü ceza yargılaması hukukuna kazandırılmıştır.

Yasa koyucu, her iki yargılama usulüne ait hükümlerin 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe gireceğini, hüküm verilmiş veya yürürlük tarihi itibariyle kesinleşmiş hükümlere ilişkin suçlardan dolayı uygulama kabiliyetinin bulunmadığını açıkça ve ayrıca hüküm  altına almıştır.

  1. SERİ MUHAKEME USULÜ

Bu değişiklikle, asliye cezalık işlerin önemli bir kısmını teşkil eden suçlarda, avukatla temsil edilen şüphelinin, Cumhuriyet savcısıyla anlaşma yapması usulü getirilmiştir. Buna göre savcı, şüpheliye seri muhakeme usulü uygulanmasını teklif edecektir. Eğer şüpheli avukat huzurunda bunu kabul ederse bu usul uygulanacaktır. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı suçun alt ve üst sınırı arasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında indirim yapmak suretiyle yaptırımı belirleyecek, gerekirse cezayı erteleme kapsamına alabilecektir. Bu değişiklik bir yandan dava sayılarını azaltırken, diğer yandan avukatlara on binlerce yeni iş imkânı sağlayacaktır. Ceza avukatlığında kaliteyi yükseltecek olan bu sistemle meslek içi eğitimlerde ceza avukatlığına ağırlık verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

  1. BASİT YARGILAMA USULÜ

Bu değişiklik çerçevesinde, asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecektir. Basit yargılama yönteminde asliye ceza mahkemesinin duruşma açmadan verdiği hükme itiraz edilmesi halinde mahkemenin itiraz edilen hükmü iptal ederek duruşmalı yargılama yapması zorunludur.

Diğer Yazlarımız