Vergi Kaçakçılığı Ve Yaptırımları, VUK 359 Suç Sayılan Haller, VUK 359 zaman aşımı

Vergi Kaçakçılığı Ve Yaptırımları, VUK 359 Suç Sayılan Haller, VUK 359 zaman aşımı

Vergi Kaçakçılığı Ve Yaptırımları

Vergi Usul Kanunu' nun uygulama alanı mezkur kanunun birinci maddesinde ifade edilmiş ve gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resim dışındaki genel bütçeye giren vergi resim harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanacağı ifade edilmiştir. V.U.K genel kurallar bütünü olduğundan hemen hemen tüm vergi kanunlarında uygulanmaktadır. Dolayısıyla V.U.K için tüm vergi kanunlarının anayasası desek yanlış olmayacaktır. Vergi Usul Kanunu 5 ayrı kitaptan oluşmaktadır. Bunlar; Vergilendirme, Mükellefin Ödevleri, Değerleme, Ceza Hükümleri ve Vergi Davalarıdır. Bu yazımızda Ceza Hükümleri kitabında yer alan vuk 359 maddesini ele alacağız. 


Vergi Usul Kanunu 359. Madde ve Suç Sayılan Haller:
Vergi Usul Kanunu 359 maddesi, vergi kaçakçılığı suçlarının nelerden oluştuğu ve ne tür yaptırımları vardır konusunu işlemektedir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, hapis cezası yaptırımı ile desteklenmiş olan tek vergi kanunu müessesesi vuk 359 ceza müessesesidir. Mezkur kanun maddesinde yer alan suç sayılan haller genel itibariyle şunlardan oluşmaktadır. 

Defter, Belge ve Kayıtlarda hile yapmak, 

Vergi incelemesine yetkili kişilere defter ve belgeleri ibraz etmemek(gizleme kabul edilir)

Sahte belge düzenlemek ve Sahte Belge Kullanmak. 

Yukarıda genel hatları ile sayılan suçları işleyen mükellefler hakkında vergi incelemesine yetkili kişilerce hazırlanan raporlar ile cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur ve savcılık makamlarınca gerekli soruşturma başlatılarak mükellef hakkında vergi kanununa muhalefetten dava açılmaktadır. 


Vergi Usul Kanunu 359.Maddede Yer Alan Cezalar:
Mezkur kanunun 359.maddesi, suçun niteliğine göre ayrı ayrı cezalandırılmasını ifade etmiştir. 359/a maddesinde yer alan suçları işleyenler 18 aydan 3 yıla kadar, 359/b maddesinde yer alan suçları işleyenler 3 yıldan 5 yıla kadar, 359/c maddesinde yer alan suçları işleyenler ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler. İlave olarak bu suçları işleyenler hakkında düzenlenen vergi raporlarında yer alan vergi ziya-ı cezası ise 3 kat olarak kesilmektedir. Kanun koyucunun burada, bu suçları işleyen mükelleflere hem maddi hem adli olarak sert yaptırımlar uygulayarak bir anlamda caydırıcı olmayı düşündüğünü anlayabiliriz. 


Vergi Suçlarında Zamanaşımı:
Zamanaşımı hak düşürücü sürelerden biri olmakla birlikte hukukun kişilere tanımış olduğu sürelerin aşmasını ifade eder. Daha yalın bir anlatımla zamanaşımına uğrayan herhangi bir durum söz konusu olduğunda bir hak iddiasında bulunulamamaktadır. Zammaaşımı mezkur kanunda düzenlenmemekle birlikte, vuk 359 zaman aşımı Türk Ceza Kanunu hükümlerine tabi olmaktadır. TCK da yer alan genel zamanaşımı süresi ise 8 yıl olarak belirtilmiştir.  

 

Diğer Yazlarımız