Verbis Sistemine Kayıt Olmak İçin Son Gün 30.06.2020

Verbis Sistemine Kayıt Olmak İçin Son Gün 30.06.2020

 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda VERBİS sistemi (https://verbis.kvkk.gov.tr/) açılmıştır. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan kişisel veri işleyen bir takım gerçek ve tüzel kişilerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son günü 30 Haziran 2020’dur.

Kimler 30 Haziran 2020 tarihine kadar VERBİS’e kaydolmalıdır?

  1. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
  2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Kanun’un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasında, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) verilmiştir. 

Diğer Yazlarımız