Tuzla Ceza Avukatı

Tuzla Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Nedir, Tuzla Ceza Avukatı İlgi Alanları 

Ceza avukatı mesleki görevlerinin bütününü ya da çok önemli bir bölümünü ceza hukuku alanında yoğunlaştıran kişilerdir. Zira ceza dava dosyaları hakkında tecrübesi olup Türk Ceza Kanunu ve Anayasa Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere bütün ceza mevzuatlarına hakîm avukatlardır. 
Ceza avukatı tutmak son derece önemli bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlık ve bireyler için özgürlüğünü savunacak hukuk alanında uzman ve profesyonel ceza avukatları ile çalışmak hak mağduriyetlerinizi sonuna kadar savunup mağduriyetinizi en aza indirecektir.
 

Ceza Avukatı İlgi Alanları

Tuzla ceza avukatları hukuksal bağlamda kişilerin değerlerini ve özgürlük hak mağduriyetlerini en aza indirmek için yoğun çaba harcayan kişilerdir. Bu alanlarda hakları sonuna kadar savunan ceza avukatları sık sık aynı suçlar ile karşılaşmaktadırlar. Bu suçlar genellikle ceza hukukunda şu şekildedir. 

Özel Belgede Sahtecilik
Özel belgede sahtecilik, okunabilir olup yazılı olan hukuki değerli belgelerin sahte olarak düzenlenmesi ya da değiştirilip kullanılması eylemleridir. Belgede sahtecilik konusu iki konu başlığı altında incelenir. Resmi ve özel belgede sahtecilik durumları hukuki gerekçeler ile suçların ayrımı sadece hazırlanan belgenin resmi olup olmadığı niteliği ile karşılaştırılır. 

Suç durumu üç farklı yol ile izlenir. Bunlar, bir kişiyi belgeyle aldatmak hedefiyle düzenleyip ya da değiştirmek, sahte olduğunu bilerek belgeyi kullanmak ve sahte bir özel belge düzenlemektir. Bu üç suç unsuru birbirinden farklı olarak gözlemlenir ancak üç suçu aynı anda işleyen kişi de herhangi birini işleyen kişi de aynı ceza ile yargılanır.

Özel belgede sahtecilik konusu hakkında profesyonel ve alanında uzman hukuki yardım almak için herhangi bir Tuzla ceza avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu
Resmî belgede sahtecilik, kamu düzeni içerisinde işlenen suçlar arasında büyük rol oynamaktadır. Özel belgede sahtecilik suçu ile arasındaki kritik fark burada ortaya konmaktadır. Kişilerin resmî evraklarda yapılan değişiklik ya da düzenleme fiilleri resmi evrakta sahtecilik suçu ile yargılanmaktadır.
Belgeler resmî kamu düzeni ile alakadar olduğu için yapılan değişikler sonucu kamu düzeni zarar görmektedir. Bunun sonucunda mahkeme heyetinde mağdur olan taraf devlet olarak görülür. Kişiler genellikle resmî belge ile memurları aldatmak, resmî belge yerine sahte olan belgeyi koymak ya da resmî belgeyi sahte bir şekilde üretmek şeklinde suç unsurlarını kullanırlar.

Dolandırıcılık
Dolandırıcılık, Türk ceza yasalarında suç sayılıp, maddi unsurlar içerisinde incelenir. Dolandırıcılık zarar niteliğinde bir suçtur. Zira herhangi bir kişinin, ikinci kişiyi dolandırması ve bundan fayda sağlayarak ikinci kişiyi zarara uğratmasından ortaya çıkar. Bu durum haksız kazancı doğurur ve haksız kazanç Türk Ceza Kanunu gereği suç sayılır.
Dolandırıcılık ve hak ihlalleri konusunda alanında uzman hukuki yardım almak için Tuzla ceza avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.  

Hakaret Suçu
Hakaret suçu, herhangi bir kişinin onur ve şerefini zedeleyecek, küçük düşürücü sözler ile ithaf etmekten ortaya çıkar ve suçtur. Türk Ceza Kanunu içinde incelenir, şerefe karşı suçlar bölümü içerisinde detaylı bilgiler verilmiştir.
Hakaret suç sayılırken burada ele alınan terimler şeref ve özsaygıdır. Hukukta her bir bireyin onur, şeref ve haysiyeti bulunmaktadır. Bu sebeple her birey haysiyetine, şerefine ve onurunu incitecek veya lekeleyecek sözler Türk Ceza Kanunu nedeniyle suç unsuru sayılır. 


Basit Yargılama Usulü 
Basit yargılama usulü, mahkeme idari yetkililerin mahkeme başlamadan önce işlenecek olan mahkeme sürecini değiştiren usulüdür. Bu usulü göre adliye salonlarında değil evraklar ile mahkeme süreci işlenir ve sonuca bağlanmaktadır. Basit yargılama usulü mahkemelerin davayı daha hızlı bir şekilde çözümlemesine olanak sağlar.
Basit yargılama usulüne karar verilmesi için mahkeme başlamadan önce mahkeme heyetinin buna karar vermesi gerekir. Zira olağan mahkeme usulü ile devam eden bir dava süreci sonradan hiçbir şekilde basit yargılama usulüne dönemez.  Bu usulü göre davanın ardından ceza suçunda ¼ oranında cezai indirim uygulanır. 
Ayrıca dava öncesinde mahkeme heyeti istediği taktirde şartlar normal usulü gerektirse dahi basit yargılama usulüne çevirebilir. Basit yargılama usulü Türk Ceza Kanunu değerleri ile 5271 sayılı kararname doğrultusunda düzenlenmiştir. Tuzla ceza avukatı basit yargılama istek talebini dava öncesinde istek olarak bildirme hakkı bulunmaktadır. 
Mahkeme heyeti ya da yetkili idariler bu durumu davanın hızını ve hak mağduriyeti olmadan adalet içerisinde işleyeceğine karar verirse basit yargılama usulü içerisinde işleyebilir. Bu sebeple karşılıklı olarak avukatlar istekte bulunsa dahi yetki mahkeme de idari yetkililerin elindedir. Öte yandan bu koşullar sağlanmadığı takdirde olağan yargılama usulü devreye girer. 

Tehdit Suçu
Herhangi bir kişinin ikinci kişiyi vücut dokunulmazlığı ya da cinsel dokunulmazlığına yapabileceği veya yapacağı eylemi bildirir ise bu tehdit olarak karşımıza çıkar.  Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu ve yasaları gereğince yasaklanıp suç olarak bildirilmiştir.
Türk Ceza Kanunu tehdit suçunu 106. Madde ile niteliklerine göre tehditleri ayırmıştır. 106. Maddeyi; silahla, imzasız mektupla ya da özel işaretler ile, birde çok kişi tarafından olmak üzere niteliklere bölmüştür. Ayrıca vücut bütünlüğü, dokunulmazlığı olmak üzere cinsel bağlamda dokunulmazlığına herhangi bir tehdit unsuru 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi ile yargılanır.

Diğer Yazlarımız