Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Suçu, Cezası Ne Kadar?

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Suçu, Cezası Ne Kadar?

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Suçu nedir?

Faturaya konu olan ücretlendirme hakiki bir durumu yansıtmıyor ise “sahte fatura” ( naylon fatura ) olarak adlandırılmaktadır. Sahte ( naylon ) fatura, 213 Sayılı vuk’un 359. Maddesine bakıldığında asıl da herhangi bir hukuki bağlantı bulunmadığı hal de ücretlendirilen fatura olarak tanımlanmaktadır.

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Hazırlama Suçu ?
Sahte fatura (Naylon fatura) hazırlama ve kullanma suçu, haksız yere kazanç elde etmek ya da vergiden kaçınmak veya hiç vergi ödememek için vergi kaçırmak için yapılan bir eylemdir. Sahte faturaya (Naylon fatura) örnek vermek gerekirse satın almadığımız mal ya da hizmetin faturalandırılarak tanzim edilmesi eylemine sahtecilik, tanzim edilen fatura da sahte belge niteliği taşımaktadır.

 

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Hazırlamanın Cezası Ne Kadar ?
Sahte fatura ( Naylon Fatura ) hazırlamanın cezası Vergi Usul Kanunda düzenlenmiştir. 213 Sayılı Vergu Usul Kanunu ( VUK ) 359/2.b maddesini özetleyecek olur isek İbraz mecburiyeti olan belge, kayıt ve defterleri yok edenler veya bu unsurları yok ederek yerine başkalarını koymaları veya hiç koymayanlar ile bu belgeleri kısmen ya da tamamen değiştirenler sahte fatura davası sonucunda 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Yanıltıcı Belge İle Karıştırılmamalıdır.
Kısmen sahte fatura içeriği itibari ile yanıltıcı belge birbirlerine karıştırılmaması gerekmektedir. Yanıltıcı belge de, gerçek iş ya da durum var olmakla beraber bunların nitelik ya da miktarın da gerçeği yansıtmayan bir durumdan söz edilmemektedir.
 

Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçunda Yargılama
Sahte fatura ( Naylon Fatura ) hazırlama ya da kullanma suçunun işlene bilmesi için oluşturulan sahte faturaların Vergi Usul Kanun da sunulan ön şartları ve mecburi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Kısaca anlatmak gerekirse bir belgenin fatura olarak tanımlanabilmesi için mecburi olan bilgilerden yoksun ise o belge sahte fatura ( Naylon fatura ) hazırlama ya da kullanma suçunu oluşturmadığı anlaşılır. Bu sebeple, hukuka aykırı bir biçim de hazırlanan faturaların gerçeği ya da onaylı suretleri muhakkak yargılama dosyasına konularak titizlikle incelenmelidir.

Sahte fatura ( Naylon fatura ) tanzim etme ya da kullanma suçu, failin genellikle bir ya da birden fazla şahısla irtibata geçmesine sebep olur. Soruşturma ya da kovuşturma hususun da fail dışında sahte faturaları kullananlar tespit edilerek, sahte faturaları suçludan alıp almadıkları ya da ne biçim de ellerine geçtiği hususların da ifadeleri alınmalıdır.

Eğer sanık sahte faturanın ( Naylon fatura ) kendisinin düzenlemediğini iddia ediyor ise titizlikle sahte fatura ya da belgedeki imzalar incelenmelidir. Bir yıl içerisinde işlenen bütün sahte fatura suçları tek bir suç olarak kabul edilmektedir.

 

Sahte Fatura Davası Zamanaşımı Ne Kadardır ?
Sahte fatura hazırlama suçunun üst sınırı 5 yıl olduğu için davanın zaman aşımı 8 yıldır. 

 

Diğer Yazlarımız