Özel Sektör Çalışanları İçin 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

Özel Sektör Çalışanları İçin 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

01/01/2020-30/06/2020 Dönemi İçin Vergiden İstisna Yurt İçi Gündelik Tutarı 66,85 TL’dir:

2020 yılında Devlet memurlarına yurt içinde verilecek gündelik miktarları, 31.12.2019 tarih ve Mükerrer 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli”nde tespit edilmiş olup; en yüksek derece Devlet memuru için yurt içi gündelik miktarı 66,85 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2. maddesinde sayılan kişilerden brüt aylık seviyesi 3.673,82 ve fazlası olanlara yurt içi iş seyahatlerinde günlük olarak verilebilecek gelir vergisinden istisna harcırah miktarı en fazla 66,85 TL olabilecektir.

2- 01/01/2020-30/06/2020 Dönemi İçin Vergiden İstisna Yurt Dışı Gündelikler:

Bilindiği üzere mevcut  uygulanan harcırah tutarları, 16/02/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmişti. 07/02/2019 tarihli Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yurt dışı gündelik tutarlarının 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmişti. Söz konusu Kararda yer alan tutarlara 2020 yılında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin henüz bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, gündelik tutarlarının değiştirilmesi halinde ayrıca duyurulacaktır.

Buna göre brüt aylık tutarı 3.673,82’den  fazla olan çalışanların gelir vergisinden istisna yut dışı gündelik tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir:

1-

Diğer Yazlarımız