Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Geçen sene Mart ayında yürülüğe giren Yapı Müteahhitleri Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’i müteahhitleri kendi tabiriyle; ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünce yetki belgesi numarası verilmektedir.

Yapı Müteahhitleri Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ine göre biri geçici olmaz üzere toplam 9 tane Yetki Belgesi Gurubu bulunmaktadır;

 • A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen bir diğer deyişle iş deneyim tutarı en az  130 milyon lira olan ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar. Bu sınıftaki müteahhit istediği metrekarede inşaat yapma hakkına sahip olacak.
 • B Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5ini geçen başka bir deyişle iş deneyim tutarı en az 91 milyon lira olan ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar. Bu gruptaki firmaya daha önce tamamladığının iki katı yani 65 bin metrekareye kadar iş yapma yetkisi verilecek.
 • C Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen başka bir deyişle iş deneyim tutarı en az 65 milyon lira olan ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar. Bu sınıfa tek işte 45 bin metrekareye kadar inşaat hakkı verilecek.
 • D Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen başka bir deyişle iş deneyim tutarı en az 43 milyon lira olan ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar. Bu sınıfa giren firma yine tamamladığı işin 2 katı yani 30 bin metrekare inşaat yapma hakkına sahip olacak.
 • E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen başka bir deyişle iş deneyim tutarı en az 21 milyon lira olan ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar. Bu sınıfın yeni sistemde tek ruhsatta üstlenebileceği iş 15 bin metrekare.
 • F Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10unu geçen başka bir deyişle iş deneyim tutarı en az 6.5 milyon lira olan ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar. F sınıfı firma tek ruhsatta 5 bin metrekare yapabilecek.
 • G Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen başka bir deyişle iş deneyim tutarı en az 4.5 milyon lira olan ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar. Bu sınıf tek ruhsatta en fazla 3 bin metrekare yapabilecek.
 • H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz. Ancak bu firma da en fazla tek ruhsatta 1800 metrekare inşaat yapabilecek.
 • Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz. 500 metrekare ve en çok 2 katlı olacak şekilde kendi evini yapmak isteyenlere 1 defaya mahsus bu hak veriliyor.

Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapılan başvuruların yeterlilik değerlendirmesi, belge komisyonu tarafından Yapı Müteahhitleri Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’inde aranan şartlara göre incelenir. Başvuru, başvuru yapılan guruba göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetki Belge komisyonu tarafından değerlendirilir başvurulan gurubun şartlarının sağlanamamsı halinde bir düşük gurup için Yetki Belgesi verilebilir.

 Başvuru için istenen belgeler gerçek ve tüzel kişiler için ve başvurulan guruba göre değişiklik göstermekle birlikte, tüzel kişiler için istenen belgeler;

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Ekonomik ve mali yeterlilik bildirim formu
 4. Faaliyet belgesi
 5. Ticaret sicil gazetesi
 6. İmza sirküleri
 7. İş deneyim belgesi
 8. Banka referans mektubu

Şeklinde olmakla beraber daha detaylı bilgiyi bizimle info@ozbey.av.tr adresinden iletişime geçerek alabilirsiniz.

Diğer Yazlarımız