Marka Hakkına Tecavüz Davası

Marka Hakkına Tecavüz Davası

Marka Hakkına Tecavüz Davası

Marka hakkını koruma altına alan kanun, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'dur. Her türlü marka hakkına tecavüz davası bu kanun uyarınca açılabilir. Bu davalarda değerlendirme yapılırken markanın Türk Patent tesciline ait olup olmadığı bilinmelidir.

 

Marka Hakkına Tecavüzün Örnekleri Nelerdir?

İmitasyon ya da birebir taklit olarak üretilen ve ünlü markaları taklit eden ürünleri kapsar. Bunlar saat, takı, giyim kuşam ürünleri, gözlük, çanta gibi ürünlerdir. Bu ürünler, taklit ettikleri markanın üründen yararlanırlar. Düşük maliyetlerle ürettikleri ürünleri ucuz fiyatlara satarak haksız bir kazanç elde ederler.

 

Marka Hakkına Tecavüz Davaları

Tescil edilmiş bir markaya ait bir ürünü marka sahibi izin vermeksizin kullanmak, aynısını ya da birebire yakın şekilde bir taklidini üretmek ve bunları üreterek ticari amaçla kullanmak marka hakkına tecavüzdür. Aynı zamanda markanın sahibinin verdiği lisansı genişletmek ya da bir başkasına devretmek de, aynı oranda marka hakkına tecavüze girer.

 Ticari hayatın düzenli bir şekilde işleyebilmesi için, marka hakkına tecavüz sayılabilecek olan davranışlar kanunlarca belirlenmiştir. Marka hakkına tecavüz olarak değerlendiren fiili eylemler ve davranışlar şu şekildedir:

Marka sahibinin izni olmaksızın o markaya ait ürünlerin taklit yoluyla yeniden üretilmesi ve bunların ticari amaçlı kullanılarak haksız kazanç elde edilmesi.

Marka sahibinin izni olmaksızın üretilen ürünleri, bu ürünlerin taklit edildiğini bilerek ve marka sahibinin de izninin olmadığını bilerek satılması, dağıtılması, ticari amaçla kullanılması, ithalat ya da ihracat işlemlerinde kullanılması, bu ürüne dair sözleşme yapılması.

Marka sahibi tarafından verilmiş olan hakların bir başkasına devri ya da izinsiz şekilde genişletilmesi.

 

Marka Hakkına Tecavüzde Cezai Durumlar

Başkasına ait markayı kullanarak mal üreten ve ticari amaçla kullanan kişiler hakkında hapis cezası ve para cezası uygulanabilir.

Üzerinde marka koruması işareti bulunan bir üründen, marka sahibinin izni olmadan marka koruması işaretini kaldıran kişiler hakkında hapis cezası ya da para cezası uygulanabilir

Bu suçların soruşturulması süreci ancak şikayet yoluyla başlayabilir. Eğer marka sahibinin izni olmadan üretilmiş bir ürünü ticari faaliyete sokan kişi, bu ürünleri nereden aldığını belirtir, üretenlerin ortaya çıkarılmasına ve üretilen mallara el konulmasına yardımcı olursa, o kişi hakkında cezai işlem uygulanmaz.

 

 Marka Hakkına Tecavüz Durumunda Hangi Davalar Açılabilir?

 • Tecavüzün tespiti davası.
 • Muhtemel tecavüzün önlenmesi davası.
 • Tecavüzün durdurulması davası.
 • Tecavüzün kaldırılması davası.
 • Maddi ve manevi tazminat davası.
 • İtibar tazminatı davası.
 • Sınai mülkiyet hakkının gasp edilmesi nedeniyle hakkın devri davası.

 

Marka hakkına tecavüz davasını marka sahibi açmalıdır. Marka sahibi davayı, markasını izinsiz olarak üretip taklit eden ve bundan ticari kazanç sağlayan kişiye karşı açar.

 

Marka Hakkına Tecavüz Durumunda Marka Sahibi Neler Talep Edebilir?

 • Gerçekleştirilen eylemin tecavüz olup olmadığının tespiti,
 • Ortada bir tecavüz ihtimali var ise, bu ihtimalin önlenmesi,
 • Sürmekte olan tecavüz eylemlerinin durdurulması,
 • Tecavüzün ortadan kaldırılması ve ortaya çıkan maddi ve manevi zararın karşılanması,
 • Üretilen taklit ürünlere el konulmasının yanında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan her türlü cihaz ve makine gibi araçlara da el konularak tecavüzün devamının engellenmesi, aynı zamanda el konulan cihazlar üzerinde marka sahibine mülkiyet hakkın tanınması,

Markaya tecavüz eyleminin devam etmemesi adına, masraflar tecavüz eden kişiye ait olmak üzere cihazların form değiştirmesi, gereken durumlarda cihazların imha edilmesi.

Tüm bu bilgilerin ışığında markaya tecavüz davaları hakkında fikir sahibi olunabilir. Yine de meselenin hukuki yönü olması sebebiyle, bu konuda detaylı bilgili uzman bir avukattan alınmalıdır. Hukuki konularda bu sizin için daha sağlıklı bir durumdur.

 

Diğer Yazlarımız