Kod Davası Nedir? Kod Davası Ne Tür  Bir  Davadır?

Kod Davası Nedir? Kod Davası Ne Tür  Bir  Davadır?

Mahkemeler devletin organlarıdır ve devlet kanalı ile bir hakkın buralara taşınmasına dava denmektedir. Dava bireysel olup gerçek bir iddadır.

Dava sözcüğü genellikle hukuk davalarını gösterir. Birçok dava çeşitleri vardır. Bunlar; topluluk davası, kısmi dava, inşai davalar, eda davaları, ceza davası gibi dava çeşitleri vardır. Hukuk davaları üçe ayrılmaktadır. Bunlar; edim davaları, tespit davaları ve yenilik doğuran davadır. Edim davaları, hak sahibi olan kişinin bir şeyi yapılmasının veya yapılmamasının yerine getirilmesini istediği davalardır. Mahkemeye taşınana davaların çoğu bu çeşittedir.  Davalarda hukuki bağın var olup olunmadığının tespit edildiği davalara ise tespit dava denmektedir.  

Davacı, dava edene denir. Dava edilene ise davalı denmektedir. Maddi hukukun bir konusu ise davada taraf olan kimselerin taraf sıfatını taşıyıp taşıyamadıklarıdır.


Kod Davası Nedir?
Konumuz olan hukuki yardım ve beyaz kod davası gereği oluşturulan kanun çıkarılmıştır. Kod davası nedir sorusu hukuk ve sağlığın ortaklaşmasıdır şeklinde cevaplanır. 
KHK'nın 663 sayılı kanununun 54. maddesi " Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda sağlık hizmeti verilmesi sırasında ve görevleri sırasında personele karşı yapılan suçlar dan dolayı hukuki yardım yapılır. Beyaz kod uygulamasında olan personele karşı her türlü suçta bulunma bu kodda toplanmıştır.

Beyaz kod davasında ise bu personellere her türlü yardımda hukuki yardım başlığı altında bakanlıkta çalışan herkese yardımda bulunulacağı esasına dayanılmıştır. 113 beyaz kod uygulamasının çağrı merkezi numarasıdır.

 

Beyaz kod çağrı merkezi 7/24 hizmet vermek amacındadır ve hukuk müşavirliği bünyesi altındadır. Beyaz koddan gelen çağrıları alo 113 karşılamaktadır. Her türlü sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan personelin ses kayıtları beyaz kod web sitesinde yer almaktadır. Çağrı merkezi raporların düzenli tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamaktadır. Bütün verileri gerek aylık gerekse yıllık verileri bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesini sağlamaktadır. Verilerin hukukta ispatlanması adına yapılan görüşmeler, kayıtlar kayıt altına alınmaktadır. Şiddete maruz kişilerin olay tutanağı, hukuki yardım talep formu, ihbar dilekçesi başvuruya ilişkin formlarda kayıt altına alınmaktadır. Acil oluşan durumlarda beyaz kod ekibine haber verilmesi 111 çağrı numarası ile haber verilir. Olay yerine kısa zamanda müdahale edilmesinde çok önemlidir.

 
Kod Davası Ne Tür  Bir  Davadır?
Sağlık çalışanlarına şiddet davaları kısa zamanda en çok görülen davadır. Kod davası ne tür davadır. konusu böylelikle aydınlanmış oluyor. Kod davası ise personele yapılan bu şiddetde hukukta savunulması gereken bir dava türüdür. Bu konu ile ilgili mahkemeye başvuru bu zamana kadar 67 bin 581 kişidir.

Çalışanlar şiddet başvurusu adı altında ciddi rakamlarla başvuru yapmıştır. Sözlü ve fiziksel olmak üzere iki başlık altında yapılan başvuru sayısı değişkenlik göstermektedir.

Türk Tabipler Birliği de bu başvurular ile ilgili pek çok açıklamada bulunmuştur. Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı' nın yasalaştırılması gerektiğini TTB savunmaktadır. Günde en az otuz çalışanın şiddete uğradığı gözlerden kaçınmamaktadır. Şiddete maruz personellerin sağlık kuruluşlarında daha sıkı tedbirler ile azaltılacağı öngörülmektedir.

 

Diğer Yazlarımız