KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI NEDİR VE NASIL HAK KAZANILIR?

KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI NEDİR VE NASIL HAK KAZANILIR?

KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR TAZMİNATI NEDİR VE NASIL HAK KAZANILIR?

 

Kıdem tazminatı; işçinin kanunda ön görülen asgari bir senelik çalışma süresini doldurduktan sonra iş akdinin aşağıda sayılacak olan nedenlerden biri dolayısıyla son bulması halinde kendisine veya mirasçılarına işverence ödenmesi gereken ücrettir.

 

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

 

Çalışanın kıdem tazminatına hak kazanması için İş Kanunda öngörülmüş olan birtakım koşullar bulunmaktadır. İşçi bu koşulları sağladığı takdirde kıdem süresine göre hesaplanacak olan tazminata hak kazanır.

 

1) İŞÇİNİN EN AZ BİR YILLIK KIDEM SÜRESİ(SİGORTALI) BULUNMALI

 

2) İŞ AKDİ BELİRLİ NEDENLERLE SONA ERMELİ

 

2.a) İşveren Tarafından Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırılık Sebebiyle Fesih Yapılmış Olmamalıdır.

 

2.b) İşçi Tarafından İş Kanunu 24 Uyarınca Yapılan Fesih

 

2.c) Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih

 

2.d) Yaşlılık Aylığı(Emeklilik) Veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Fesih

 

2.e) Kadın İşçinin Evlilik Nedeniyle Sözleşmeyi Feshetmesi

 

2.f) İşçinin Ölümü (Mirasçılarına Ödenir)

 

 

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

 

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye işe başladığı tarihten itibaren her geçen tam yıl için işverence otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

 

Hesaplamanın mantığında ilk olarak kıdem tazminatına hak kazanan işçinin bir günlük ücreti hesaplanır. Bu ücret önce otuz ile daha sonra da işçinin kıdem yılı ile çarpılır. Bir yıldan artan süreler için de orantılı bir şekilde ödeme yapılır.

 

Kıdem tazminatı işçinin iş ilişkisi sona ermeden önce aldığı son ücret üzerinden hesaplanır. Hesaplama işçinin eline geçen ücret üzerinden değil BRÜT ÜCRETİ üzerinden yapılır.

 

 

İHBAR TAZMİNATI

 

İhbar tazminatının kısa bir tanımını yapacak olursak; belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir sebebi olmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır.

 

Tanımımızdan yola çıkarak ihbar tazminatının diğer bir şartının da haklı bir sebep olmaksızın fesih edilmiş olmasıdır. İşçi İş Kanunun 24. Maddesine dayanan haklı fesih nedenleri, işveren ise İş Kanunun 25. Maddesine dayanan haklı fesih nedenleri ile iş sözleşmesini sonlandırıyorsa karşı tarafa herhangi bir süre tanımasına gerek yoktur ve bu nedenle ihbar tazminatı da ödenmesi gerekmez..

 

İhbar tazminatının son şartı da sözleşmeyi fesih eden tarafın uygun bir bildirim süresi tanıması gerekliliğidir. Fesihi gerçekleştirecek olan taraf ya diğer tarafa belirli bir süre önceden bildirimde bulunmalı veyahut bildirim süresine tekabül edecek şekilde ücret ödeyerek fesihi yapmalıdır.

 

İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI

 

İhbar süreleri kanunda işçinin kıdemine göre artacak şekilde düzenlenmiştir.

  • 6 aydan az çalışmada 2 hafta,
  • 6 ay-1,5 yıl arası çalışmada 4 hafta,
  • 1,5 yıl-3 yıl arası çalışmada 6 hafta,
  • 3 yıl ve üzeri çalışmada 8 hafta olarak uygulanır.

 

Kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatına hak kazanmak için 1 senelik kıdem şartı aranmamaktadır.

 

İhbar tazminatı işçinin işyerindeki hizmet süresine göre belirlenen bildirim süreleri göz önüne alınarak hesaplanır. İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatların zamanaşımı süresi 5 yıldır.

 

Diğer Yazlarımız