KADININ ÇALIŞMASI VE İŞİNDEN AYRILMASI İLE YOKSULLUK NAFAKASI ARASINDAKİ BAĞLANTI HAKKINDA BİR YARGITAY KARARI: “İŞİNDEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILAN KADIN YARARINA YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ.”

KADININ ÇALIŞMASI VE İŞİNDEN AYRILMASI İLE YOKSULLUK NAFAKASI ARASINDAKİ BAĞLANTI HAKKINDA BİR YARGITAY KARARI: “İŞİNDEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILAN KADIN YARARINA YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ.”

KADININ ÇALIŞMASI VE İŞİNDEN AYRILMASI İLE YOKSULLUK NAFAKASI ARASINDAKİ BAĞLANTI HAKKINDA BİR YARGITAY KARARI: “İŞİNDEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILAN KADIN YARARINA YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ.

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 24.06.2019 tarih ve 2018/6836 Esas, 2019/7645 Karar sayılı kararına göre :

“…Davacı kadın, dava dilekçesinde bankada çalıştığını, cevaba cevap dilekçesinde ise çalışmakta olduğu işi bıraktığını beyan etmiştir. Dosya içindeki davacı kadının çalıştığı bankadan gönderilen ihbarnamede davacı kadının 19.11.2014 tarihinde işten ayrıldığı bildirilmiş, dinlenen tanıklar da davacı kadının iş akdinin feshedileceğini düşünerek kendisinin istifa ettiğini beyan etmişlerdir. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru olmamıştır. Ne var ki, bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 18.04.2018 tarih, 2016/15634 esas ve 2018/5203 karar sayılı yoksulluk nafakasına yönelik kısmen onama ilamının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan sebeple hükmün yoksulluk nafakası yönünden bozulmasına karar vermek gerekmiştir…”

 

Türk Medeni Kanunu’nun 175/1. Madde hükmüne göre Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, diğer eşten daha fazla kusurlu olmamak kaydı ile yoksulluk nafakası talep edebilir. Yargıtay, yoksulluk kavramını her olayda farklı ele almaktadır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları yoksulluk olgusunun takdirinde önem kazanmaktadır. Yoksulluk nafakası, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan tarafı koruma amacına yönelik olduğu içindir ki, boşanmış olan yoksul tarafa verilecek olan yoksulluk nafakası, hiçbir surette diğer tarafa yükletilen bir ceza veya tazminat niteliğinde değildir. Şayet böyle olsaydı, sadece boşanmada kusuru olan eşten istenebilmesi gerekirdi. Bu sebeple, Yargıtay’ın yukarıda yazılı bulunan emsal kararında, işinden kendi isteği ile istifa eden davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmemiştir. Aksi halde dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması ve kanuna karşı hile gibi birçok hukuki kavramın tartışılması gerekecektir. 

Diğer Yazlarımız