İşçi Davaları Ne Kadar Sürer? Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

İşçi Davaları Ne Kadar Sürer? Kaç Duruşmada Sonuçlanır?

Adalet Bakanlığı iş mahkemesi açıldığı taktirde işleyişine göre verilen süreç 540 gündür. Bu hedef süreç ilk derece mahkemeleri için belirtilen süreç olarak verilir. İstinaf ve Yargıtay süreçleri bu sürecin haricinde kalan süreçtir. 540 güne dahil edilmez. Uygulamaya baktığımızda;

Tebligat süreleri

Tanıklar

Keşif yapılması

Davanın işleyişine göre sübjektif olarak bakılarak belirlenir. Genel olarak bakıldığında iş davalarının işleyiş süreci 4 ay ile 18 ay arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak 540 gün gibi bir süreç belirlenirken ilk derece mahkeme süreci olarak belirlenen süreçtir. Bu sürece Yargıtay ve istinaf süreci dahil edildiğinde ortalama 3 ile 4 yıl arasında değişkenlik gösteriyor.

Dava Süreci Nasıl İşler?

İş mahkemesi işçi ve iş veren arasında ki davalara bakmakla yükümlü olan mahkemedir. İş mahkemeleri özel ihtisas mahkemeleri olarak geçer. Hemen her yerde bulmanız mümkündür. Bulunulan bölgede iş mahkemesi yoksa o zaman devreye Asliye Hukuk Mahkemeleri girer. İş mahkemelerinin işlediği konular ise işçi ve iş veren arasında geçen uyuşmazlıklardır. İşten kaynaklanan hak ve talepleri işler.

Aynı zamanda iş uyuşmazlıkları oluştuğunda zorunlu arabuluculuk sistemi devreye girer. İş davası açılmadan önce işçi ve iş veren arasında oluşan uyuşmazlıklarının çözüme kavuşması için arabuluculuk sistemi mecburidir. Hatta dava şartı olarak geçer. Eğer bu arabuluculuk sayesinde çözüme kavuşamazlar ise dava dilekçesi hazırlanarak dava açılır. Eğer burada da olmaz ise iş mahkemesi tarafından dava dosyası işlenmeye başlar.

Diğer Yazlarımız