İş Kazası Tazminat Davaları

İş Kazası Tazminat Davaları

İş Kazası Tazminat Davaları

Sigortalı olarak çalışan bir işçinin, çalıştığı yerde o an ya da zaman içinde uğradığı işgücü kaybı, sakatlanma, yaralanma gibi şeylerle sonuçlanan kazalara iş kazası denmektedir. Kazaya ya da işgücü kaybına uğrayan kişi, çalıştığı yere karşı maddi ya da manevi tazminat davası ya da iş kazası davası açabilir. İşçinin ölümü halinde yakınları tarafından da maddi ya da manevi tazminat davası açılabilir.

 İş kazası tazminat davası hem asıl işverene hem de taşeronlara karşı açılabilir. Örneğin X şirketinin yaptığı inşaatın tesisat işleri Y şirketine verildi ve Y şirketi bu tesisat işlerini Z şirketi ile birlikte yapıyor diyelim. Burada Z şirketinde çalışan bir işçinin iş kazası sonucu ölmesi durumunda, iş kazası tazminat davası aynı anda X, Y ve Z şirketlerinin tümüne karşı açılabilir.

 Hangi Haller İş Kazası Olarak Sayılır?

İşçinin işverene ait olan yerde çalışıyorken başına gelen her türlü bedensel ya da ruhsal zarar iş kazası olarak sayılmaktadır. İşçinin ne şekilde yaralandığının ya da ne şekilde öldüğünün bir önemi yoktur. Önemli olan, olayın o işyerinde gerçekleşmiş olmasıdır.

Eğer işçi kendi iş yerinde değilse ve görevli olarak iş yeri dışında bir yere gönderildiyse, burada geçirdiği zamanda başına gelebilecek her türlü olay da iş kazası olarak sayılır.

Emziren kadın işçiler için, annenin çocuğuna süt vermek için iş yerinden ayrıldığı zamanlarda başına gelen her türlü olay iş kazası olarak sayılmaktadır. Örneğin emziren kadın işçi üst kattan düşen bir nesneyle yaralanmışsa, bu iş kazası olarak sayılır.

Eğer işçi, işverenin sağladığı araçla işin yapıldığı yere giderken bir kaza ile karşılaşırsa, bu olay da iş kazası olarak sayılmaktadır. Ayrıca bu tarz kazalara trafik iş kazası da denmektedir.

 

 İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler

İş kazasının gerçekleşmesi durumlarında işçiye ve işverene düşen bazı sorumluluklar bulunmaktadır. İş kazasının meydana gelmesi haline yapılması gerekenler şunlardır:

İş kazasının gerçekleşmesi ile birlikte acil olarak sağlık müdahalesi gerçekleştirilmelidir.

İşyeri kaza raporu düzenlenir. İş yeri kaza raporuna iki şahitin adı yazılır ve imzaları alınır.

Kaza, kazanın gerçekleştiği bölgeye bağlı bulunan güvenlik birimlerine (polis ya da jandarma olabilir) bildirilir.

 

Kaza, kazanın gerçekleştiği bölgenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik birimine bildirilir.

 

İş Kazası Durumunda Hangi Davalar Açılabilmektedir?

  • Ceza soruşturması ve ceza davası.
  • Maddi ve manevi tazminat davası.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılabilen rücu davaları.

 

İş kazası sonucu işçinin yaralanması ya da ölmesi durumunda kazayla ilgilenen güvenlik birimi ya da Cumhuriyet Savcısı soruşturma yürütür. Soruşturma sonucunda ilgililer aleyhinde ceza davası açılır. Bu sırada işçi ya da işçinin ölümü durumunda yakınları maddi ya da manevi tazminat davası açabilirler.

 

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

 İş kazası geçiren işçi, hem ruhen hem de bedenen zarar görmüş olabilir. İşçinin bu zararın tazmini için Türk Borçlar Kanunu uyarında dava açma hakkı vardır. Ölümle ya da bedensel zararlarla sonuçlanan iş kazalarında işçinin karşılanmasını talep edebileceği giderler şu şekildedir:

Ölüm Durumunda;

  • Her türlü cenaze giderleri.
  • Eğer ölümden önce bir tedavi süreci varsa tedavi giderleri.
  • Çalışma gücünün azalaması sebebiyle ortaya çıkan zararlar.
  • Ölen işçinin destek verdiği, ölümüyle desteğinden yoksun kalan kişilerin zararı.

 

Bedensel Zarar Durumunda;

 

  • Tedavi giderleri ve kazanç kaybı.
  • Çalışma gücünün yitirilmesinden dolayı ortaya çıkan zararlar.
  • Ekonomik geleceğin sekteye uğramasından dolayı ortaya çıkan zararlar.

 

İş Kazası Tazminat Davalarının Süreleri

Peki iş kazası tazminat davası ne kadar sürer? Bu süre davanın seyrine, işçinin tedavi sürecine ya da ölmüşse yakınlarının durumuna göre pek çok faktörden etkilenerek değişkenlik gösterebilir. İş kazalarında tahmini zamanaşımı süresi 2 yıl ila 10 yıl arasındadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda, iş kazası tazminat davaları zamanaşımına uğrayabilmektedir.

 Türkiye'de zaman zaman iş kazaları gerçekleşebilmektedir. Burada Gebze iş kazası konusunda ve aynı zamanda Tuzla iş kazası konusunda en çok vakanın görüldüğü bölgelerdir. Bu konuda hem işçilerin hem de işverenlerin gerekli güvenli önlemlerini alarak çalışmaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

 Ayrıca bu hukuki bir konu olduğundan, detaylı bilginin bir avukattan alınmasında fayda vardır.

Diğer Yazlarımız