İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarında ICANN Tahkim Yolu İle Hızlı Bir Şekilde Alan Adınızı Kurtabilirsiniz

İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarında ICANN Tahkim Yolu İle Hızlı Bir Şekilde Alan Adınızı Kurtabilirsiniz

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağının sağladığı kolaylıklardan biri de; küresel ölçekte iletişim ağı olan internet üzerinden dünyanın her noktasıyla hızlı, ucuz ve kolay bir şekilde iletişim kurmamıza olanak sağlamasıdır.

 

İnternetin sağlamış olduğu bu kolaylıklardan kişiler ve özellikle de tacirler sahip oldukları ticari markalar doğrultusunda alan adı” (Domain Name) alarak, internet siteleri üzerinden reklam, tanıtım, ve satış yapmaktadırlar.

 

Ancak her alan adının dünyada sadece bir tane olması ve ticari markaya bakılmaksızın ilk gelen alır prensibiyle alanabilmesi sebebiyle, kötü niyetle veya kâr etmek amacıyla kişiler başka markaların isim veya ticaret ünvanlarına benzer isimli alan adı alabilmektedirler. Bu ve benzeri durumlarda, tescilli marka sahibi kişinin başvurabileceği yöntemlerden biri de, 1998 yılında ABD’de kurulan kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olan ICANN’in tahkim usulüdür. ICANN tahkim usulu, kanun yolları ve diğer yollar arasında; hızlı, ucuz ve kolay olması sebebiyle çokça tercih edilmektedir.

 

ICANN tahkim usulünün detaylarını açıklamdan önce bir kaç örnek vermek gerekirse; Gazeteci Joshua Quitner  www. mcdonalds.com işaretini alan ismi olarak kendi adına tescil ettirmiş, daha sonra 3500 USD karşılığında bu alan ismini McDonalds firmasına satmıştır.” , Roman Club International” adlı kuruluş, www.cemyilmaz.com alan ismini tescil ettirdikten sonra ünlü şovmene US$10,000 karşılığında satmayı teklif etmiştir., Mehmet Kahveci www.vestel.comu Vestel A.Ş.ye 200.0000 dolar karşılığında satmayı teklif etmiştir.”, Sabancı Holding INC www.sabancı.com alan adını Sabancı Holding A.Ş.ye 10.000 dolar karşılığında satmayı teklif etmiştir.” “N&K Danışmanlık Şirketi www.beko.com alan adını tescil ettirerek Bekoya satmaya çalışmıştır., N&K Danışmanlık Şirketi www.kocbank.com alan adını tescil ettirerek haksız gelir elde etmeye çalışmıştır.” ,” Deep. Net Corp ve Tarkan Tevetoğlu arasında www.tarkan.com alan adına ilişkin uyuşmazlık ” , Galatasaray Spor Klubü Derneği ve Maksimum İletişim A.Ş. arasında www.galatasaray.com alan adına ilişkin uyuşmazlık”, ”Akbank ve Mehmet Kahveci arasında www.akbank.com alan adına ilişkin uyuşmazlık ”

 

ICANN TAHKİM ŞARTLARI VE USULÜ

ICANN, uygulamakta olduğu UDRP kuralları ile alan adı uyuşmazlıklarını daha hızlı, daha ucuz ve daha etkili olarak çözmeyi amaçlamaktadır. ICANN tahkim usulü zorunlu tahkime benzemekle bilikte, tahkim sürecinin sonunda mahkemeye başvuru hakkının devam etmesi açısından zorunlu tahkimden ayrılmaktadır.(UDRP 4/k). Nitekim, ICANN tahkim usulü kararların gizliliği açısından da zorunlu tahkimden ayrılmaktadır.

ICANN tahkim usulü, diğer tahkim usullerinden farklı olarak alan adı sahibi kullanıcıları zorunlu olarak bağladığı gibi kararların verilmesinden sonra 10 gün içerisinde aleyhine karar verilen taraf mahkemeye başvurduğunu bildirmemişse, tanıma veya tenfiz kararına ihtiyaç duyulmaksızın, alan adını tescil eden kurum tarafından uygulanmak zorundadır.

ICANN tahkim usulü, ICANN’ın akredite ettiği kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir. Bunlardan uygulamada en çok tercih edilen ise World Intellectual Property Organization (WIPO) olmaktadır.

UDRP’nin 2. Maddesine göre, başvuru konusu alan adının başkasının hakkını ihlal veya tecavüz ettiğinin tespit ve ispat etme zorunluluğu tescil başvurusunda bulunandadır.

UDRP’nin 4. Maddesine göre, başvuru sahibi;

  1. İnternet Alan Adının ticari bir marka veya hizmet markası ile aynı veya iltibasa mahal verecek şekilde benzer olduğunu,
  2. İnternet Alan Adı üzerinde herhangi bir hakkı veya haklı menfaati olmadığını,
  3. İnternet Alan Adının kötü niyetli olarak kayıt edilmiş ve kullanılmış olduğunu, ispatlamak zorundadır.

 

DAVA VE VEKALET ÜCRETİ

Dava ve vekâlet ücreti masrafları, başvuru olumlu sonuçlanmasa dahi şikayette bulunan tarafından karşılanmaktadır. Ancak şikayette bulunanın tek kişilik hakem istemiş, karşı taraf üç hakem talep etmişse, dava masrafları bu durumda şikayette bulanan ve karşı taraf arasında yarı yarıya paylaştırılır.

Daha fazla bilgi almak için

info@ozbey.av.tr

Diğer Yazlarımız