İcra Davası Nedir, Ne Kadar Sürede Sonuçlanır, Ne Zaman Düşer ?

İcra Davası Nedir, Ne Kadar Sürede Sonuçlanır, Ne Zaman Düşer ?

İcra Davaları

 

Açılması planlanan icra davaları için 3 farklı kategoriden biri belirlenmelidir. Hangi tür davanın açılacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceğine avukat yardımıyla karar verilmelidir. Peki icra davası nedir? İcra davasının türleri şunlardır:

 

  • İlamlı icra takibi.
  • İlamsız icra takibi.
  • Senede dayalı icra takibi.

 

İlamlı icra takibinde mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. İcra takip işlemleri mahkeme kararı ile yapılmaktadır. Süreci mahkeme yürütür ve yönetir. İlamsız icra takibinde ise senede ya da herhangi bir yazılı belgeye dayandırılmış borç söz konusudur.

 

İcra Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Peki icra davası ne kadar sürer? Bu tamamen davanın seyrine göre değişmektedir. Bu tür davalarda davanın türü, alacaklı sayısı ya da borçlunun durumu belirleyeci olmaktadır.

İcra davalarında genelde kalabalık sıralar olmaktadır ve çoğu zaman dava birkaç ay sonrasına, hatta bazı durumlarda da daha fazla süreyle ertelenebilmektedir. Bu neden eğer bir icra davası açılacaksa, alacaklı kişinin hızlı davranması gerekir.

İcra takibinde süreç, icra müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra başlar. İcra başvurusunu takriben yaklaşık 1 ay gibi bir sürece başvuru sonucu belirlenmekte ve icra işlemleri başlayabilmektedir. İcra takibi davalarında davalı olan kişinin itiraz hakkı da bulunduğundan, icra takibi davaları daha geç sonuca bağlanmaktadır. İcra durumu söz konusu olduğu halde, borçlu olan kişi hala borcunu ödemiyorsa, o zaman mahkeme haciz işlemlerinin başlaması hükmünü verir.

 

 İcra Davasına İtiraz

 

Eğer borçlu ödeme emrini alan kişi borçlu olduğunu kabul etmiyorsa, bu durumda icra takibine itiraz edebilir. İtirazın yapılacağı icra müdürlüğü, ödeme emrini gönderen icra müdürlüğü olmalıdır. Bu itirazların genelde yazılı olarak yapılması salık verilir. Bu duruma göre icra davası ne zaman sonuçlanır? Bu davanın seyrine ve borçlunun itirazının ne şekilde değerlendirileceğine göre değişir.

 Eğer ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilirse, icra takibi kendiliğinden durmaktadır. Burada icra müdürlüğü, borçlunun itirazının haklı olup olmadığını araştırmaz. Böyle bir durumda da alacaklı kişi iki farklı yol izleyebilir:

İtirazın iptali için mahkemeye dava açabilir.

İtirazın kaldırılmazı için icra mahkemesine başvurabilir.

Aynı zamanda borçlu, imzaya itiraz ve borca itiraz olarak iki şekilde itiraz edebilir.

 

Haksız İcra Takibinden Dolayı Tazminat

 Eğer icra takibi davalarında alacaklı haksız çıkarsa, borçlunun ya da üçüncü kişilerin bu icra takibinden dolayı karşılaştıkları zararı ödemekle yükümlüdür. Yani kısacası tüm zarardan sorumludur. Haksız icra takibinden muzdarip olan borçlu, haksız icra takibi yapmış olması hasebiyle, alacaklıdan süreç dolayısıyla ortaya çıkan zararını tazmin etmesini isteyebilir. Bu durumda da karşı tarafa tazminat davası açabilir. Bu tazminat davasını açabilmek için mahkemelere başvurulması gerekir. Böyle bir durumda tazminat davasını açacak olan kişinin zararını ispat etmesi istenir. Haksız icra takibinden dolayı iki şekilde tazminat davası açılabilir:

Haksız icra takibi hasebiyle maddi tazminat davası

Haksız icra takibi hasebiyle manevi tazminat davası.

 

Maddi Tazminat Davası

 Haksız icra takibinin kanıtlanması sonucu maddi tazminat alınabilmesi için gereken koşullar şunlardır:

Haksız icra takibinin ispat edilmesi

Haksız icra takibi dolayısıyla ortaya çıkan bir zararın varlığı

Zararın haksız icra takibinden dolayı gerçekleşmesi

 

İcra Davası Ne Zaman Düşer?

İcra davasının durumu davanın pek çok parametresine göre değişir. Peki, icra davası ne zaman düşer? Alacaklı, borçludan gerekli tahsili gerçekleştirdiğinde ve ödenmesi gereken tüm harçlar ödendiğinde icra dosyası kapanır.

 Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrindeki tutarı öderse, dosyanın kapanması mümkün olabilir. Fakat bu ödeme emrinde sadece gerçek alacaklar ve faizleri görünür. Avukatın vekalet ücreti, icra masrafları gibi diğer bilgiler bu ödeme emrinde yer almaz. Bu yüzden borcunu ödemesi gereken kişi icra müdürlüğüne gidip kapak hesabını çıkartmalıdır. Borçlu bu kapak hesabında yazan miktarı ödediğinde dava dosyası kapanır.

 

İcra Davasının Masrafları Ne Kadardır?

İcra davasında en çok merak edilen bir diğer konu da icra davası masrafları. Masraflar davanın durumuna, borçlunun borcunun miktarına, avukatın vekalet ücretine ve kapak hesabına göre değişkenlik gösterebilir. Alacaklı ya da borçlu bu masrafların hesaplanabilmesi için uzman bir avukattan bilgi almalıdır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında icra davalarının genel durumu hakkında bilgiler edinilebilir. Fakat yine de hukuki konularda bilgi almak için bir avukata başvurmak her zaman daha sağlıklıdır.

 

Diğer Yazlarımız