Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Ülkemizde Vergi Hukuku, farklı kamusal niteliği nedeniyle diğer hukuki alanların aksine mali müşavirleri ve emekli Vergi Memurlarının çoğunlukta olduğu bir kesim tarafından yönlendirilmektedir.

Bu hatalı yaklaşım nedeniyle kişiler ve şirketler mağduriyetler yaşamakta, geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Vergi Hukuku, hukuk dışında bir çok parametrenin bir araya gelmesi sonucunda meydana gelen bir çalışma alanıdır. Bu nedenle başarının sadece uzmanlaşma sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bu olumsuz tablonun müvekkiller açısından değişmesi için Özbey Hukuk Bürosu, 2010 yılından beri Vergi Hukuku alanında hizmet vermektedir.

Özbey Hukuk Bürosu olarak amacımız, her vergisel soruna yargı yolları ile çözmek olmayıp, vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

Özbey Hukuk Bürosu başlıca aşağıdaki davalarda “Mali Müşavir - Vergi Denetim Başkanlığı - Vergi Dairesi - Vergi Mahkemesi” arasında koordine bir çalışma sonucunda;

 • Özel Esaslar (Kod ) Davası
 • İhtirazı Kayıt Davaları
 • Vergi aslı, Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük Cezalarının İptali Davaları yürütülmektedir.

 

Özel Esaslar (Kod ) ve İhtirazı Kayıt Davalarında etkili ve hızlı bir şekilde yürütme durdurma ve idari işlemin iptali sağlanmaktadır.

Vergi uyuşmazlıkları konusunda ayrıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi
  • Ticari ve Ekonomik işlemler ve kararlar nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi
  • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari ve yargısal aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi
  • Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli başvurularda destek sağlanması
  • İdari işlemlerin sonuçlarının hukuki olarak değerlendirilmesi
  • Vergi incelemeleri sürecinde belge ve ve tutanakların incelenmesi
  • Vergi Denetim Başkanlığının yapmış olduğu Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan hukuki değerlendirmelerin yapılması
  • Tarhiyat öncesi uzlaşma kararlarının değerlendirilmesi ve uygun uzlaşma bedellinin belirlenmesi konularında hukuki destek sağlanması
  • Ter türlü Vergisel Davaların takibi ve danışmanlığın sağlanması
  • Dava sonrasında, vergi dairesinin mahkeme kararını uygulanmasının kontrolü ve takip edilmesi