Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Özbey Hukuk Bürosu, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.

Hukuk Büromuz tarafından şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, Sermaye  artırımları/indirimleri, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, Haksız rekabetin  önlenmesi, Hukuki durum  tespit raporlaması (Due Diligence), kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde hizmetler verilmektedir.