Sınai Mülkiyet Hukuku

Sınai Mülkiyet Hukuku

Özbey Hukuk Bürosu olarak  Fikri Mülkiyet hukuku alanında akademik alanda bir çok çalışmamız mevcut olup, Fikri Mülkiyet hukuku alanında  uzmanlaşmıştır.

Küreselleşmenin her alanda kendini gösterdiği dünyamızda ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı kişi ve şirketlerin  kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini, tasarımlarını ve buluşlarını  koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukukuna bağlı olarak Marka, Patent ve Tasarım Hukuku Türkiye’de ve dünyanın her yerinde de hızla gelişmiş ve ticaretin yönünü belirleyen bir noktaya ulaşmıştır.

Özbey Hukuk Bürosu olarak Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerimizin bazıları ;

          

  • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili , korunması ve devri işlemleri
  • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti  verilmesi
  • Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
  • Şirket Birleşmeleri ve devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Fikri Hak Niteliğinde Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi

 

Danışman Kadromuz ile beraber Fikri Mülkiyet hukuku ile ilgili müvekkillerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tecrübe, akademik bilgi birikimimiz ve hızlı hareket kabiliyetimiz ile çözüm odaklı anlayışımızın birleşimi sonucu Fikri Mülkiyet hukuku alanında her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir.