Mali Suçlar - Ceza Hukuku

Mali Suçlar - Ceza Hukuku

Özbey Hukuk Bürosu Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamakta,  soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Özbey Hukuk Bürosu VERGİ SUÇLARI ve Ekonomik Suçlar alanında uzmanlaşmıştır. Mali Suçlar açısından Ülkemizde son dönemde vergi mevzuatı açısından hızlı bir gelişim ve değişim söz konusu olmuş vergi kanunları değiştirilmiştir. Bu alanda pek çok suç tipi yeniden gözden geçirilmiş ve yeni kavram ve kurumlarla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Fakat yapılan bu düzenlemeler uygulayacak olan Yargı Makamları,  Vergi Suçları konusunda gerekli adaptasyon sürecini yakalayamamış olup, bu nedenle yargılamalar, Vergi Denetim Başkanlıklarının mütalaa ve yönlendirmeleri ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple de adil bir yargılama süreci yaşanmamaktadır. Özbey Hukuk Bürosu, vergi suçları ve diğer ceza kanunlarından kaynaklanan mali suçlarda müvekkillerine etkin çözüm yöntemlerini sunmakta, bu alanda açılan soruşturma ve davaları, müvekkillerinin haklarını en üst düzeyde savunmak suretiyle takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır. Büronun bu alandaki spesifik çalışmaları ve ekibinin uzmanlığının yanı sıra vergi alanında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarıyla ve danışmanları ile geliştirdiği işbirliği çerçevesinde müvekkillerine sonuç odaklı hukuki hizmet vermektedir.