İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku


Özbey Hukuk Bürosu; İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

İcra ve iflas hukuku kapsamında başlangıç olarak izlenecek olan yol, hangi türde icra takibi yapılacağı olup bu hususun belirlenmesinde ve devam eden usuli işlemlerin kanuna uygun ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasında mutlaka uzman bir hukukçudan yardım almanız gerekmektedir. Avukat size izlenecek yolları gerek icra takibi gerekse genel dava süresince sizden istenecek belirli belgeleri tüm detayı ile anlatır ve sizi doğru yönlendirir. Yasal sürecin başlaması için sizlere en büyük desteği ve yardımı olarak yıllardır Özbey Hukuk Bürosunun gelişmiş ve dinamik kadrosu gerçekleştirmektedir.

 

Özbey Hukuk Bürosu 

Özbey hukuk ofisi tarafından son derece profesyonel ve uzman avukatlar sayesinde başarılı bir şekilde icra avukatlığı görevini yerine getirmektedir.  İcra Takipleri borçluya da bağlı olarak uzun bir süreç gerektiren işlemlere dönüşebilmesi sebebiyle olduğu için kısa ve kazançlı bir şekilde sonuçlanması için uzman avukatlarla çalışmanız daha doğru olacaktır.    

Özbey Hukuk tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
  • Borçlular hakkında malvarlığı araştırmasının yapılması ve üzerine kayıtlı tüm malvarlığının, banka hesaplarının, maaşlarının ve 3. Kişilerde mevcut diğer hak ve alacaklarının haczedilmesi,
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • Gerektiğinde Arabuluculuk faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
  • İflas Erteleme,
  • Konkordato ilanı ve devam eden süreci,
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi