Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte insanların birbirleriyle olan iletişimi daha yakın bir hale gelmiştir. Teknolojiyle birlikte insanlar arasındaki bu ilişkilerden yola çıkılarak bilişim hukuku konusunda düzenlemeler yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararlar sayesinde düzen kurallar çerçevesinde meydana gelmiş olacaktır.

 İnsanlar belgelerinin güvenli bir konumda bulunmasını istemektedir. Bu güvenlik sağlanamadığı zaman ortaya sorunlar çıkmaktadır ve insanlar haklarını aramak isteğinde bulunmaktadırlar. Bu sırada hukuk devreye girmektedir. Bilgisayarlar bilgilerin toplanıp saklanması ve korunmasında en önemli araçlardan birisidir. 

 

Bilişim Nedir?

İnsanların birbirleri ile iletişim kurdukları ortamlar olarak tanımlanabilir ve karşılıklı sağlanmaktadır. Bir birey karşı taraftan bilgi alış-verişi yaparken ortaya çıkan öğeye bilişim denmektedir. Bu öğeler hukuk adı altında koruma altına alınmışlardır.

Bilişim hukuku için sayısal bilişim paylaşımı esnasında birtakım sorunlar oluşabilmektedir bu sorunların çözümüyle ilgilenen bir hukuk dalıdır diyebiliriz.

 

Bilişim Hukuku Kapsamı

Bilişim hukukunun ilgi alanına, bilişim sistemleri ve ağları olarak tanımlanan ve internette kullanılan tüm ilişkiler girmektedir. İfade özgürlüğü, internet hukuku ve gizlilik kavramları bilişim hukuku için temel kavramlar olarak bilinmektedir. Bilişim hukuku, iki grup olarak ayrılmıştır. Bunlar; bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukukudur.

Bilgi teknolojisi hukukunun asıl görevi olarak gösterilen ve karşımıza çıkan kavram, bilgi paylaşımları esnasında bilgilerin güvenliğinin sağlanması ve online gerçekleşen alışverişlerin düzenlenmesini sağlayan bir hukuk sistemidir. İnternetin kullanım esnasındaki hukuki konuların işlemektedir. Alınan kararlar mutlak surette hukuk çerçevesinde incelenip belirlenmektedir. Yani bilişim hukuku başvurulabilecek bir alan olarak karşımıza çıkar.

 

Bilişim Suçları

Öncelikle bilişim suçları kapsamlı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok suç bilişim suçu ile ilintili olabilmektedir. Internet ortamında meydana gelen bütün suçları kapsamaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bulunan bütün teknolojik cihazlarla suç işlemek mümkün hale gelmiştir. Aynı zamanda günümüzde meydana gelen bilişim suçları, başka suçlarla bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle bilişim hukuku büyük ve kapsamlı bir alan olduğu için profesyonel yardım almak en doğru seçim olmaktadır yani bu alanda uzman olan bir avukattan yardım almak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Bilişim suçları şunlardır;

  • Bilgisayarı baltalamak
  • Bilgisayar ile dolandırıcılık
  • Bir bilişim sistemine verilen hasar
  • Kredi kartının kötüye kullanılması
  • Bilişim sisteminin izinsiz kullanımı
  • Kötü söz, küfür ve hakaret içeren paylaşımlar yapmak
  • Yasaklı olan cihazların kullanılması

Bilişim Sisteminin İzinsiz Kullanımı

En çok karşımıza çıkan suçlardan birisi olan Bilişim sisteminin izinsiz kullanımı, aynı zamanda en basit işlenen suçlardan da birisidir. Sosyal medya hesabına izinsiz giriş olduğu takdirde suç duyurusunda bulunulmalıdır fakat hesabın kullanıcısı olarak değil sahibi olarak suç duyurunda bulunmak gerekmektedir. En çok karşılaşılan sorunlardan birisi kullanılan sosyal medya hesaplarının bireylerin kendilerine ait olmamasından kaynaklanmaktadır. 

 

Bir Bilişim Sistemine Verilen Hasar

Bilişim sistemini izinsiz kullanım ve bununla birlikte bilişim sisteminde mevcut olan bilgilerin ve hasarı ya da ortadan kaldırılması, en temel problem olarak bilinmektedir.

 

Yasaklı Olan Cihazların Kullanılması

Yasaklı olan cihazların kullanılması hukuk alanında suç olarak tanımlanmaktadır. Bunu yapan, yaptıran ve kullanan herkes suçlu konumunda bulunmaktadır. Bu konu önemli bir konu olduğu için oldukça hassas bir sistem oluşturulmuştur. Bu suç alanı geniş olduğundan dolayı incelemeye alındığında başka sular ile de ilintili çıkmaktadır ve başka suçlarla değerlendirilmektedir. Bu alan genellikle kamera ve ses kaydı olarak kullanımlarında gerçekleşmektedir. Kişisel hayatı ihlal bir suçtur ve kayıt bu suçlardan birisi olarak tanımlanabilmektedir.

 

Bilişim Suçlarına Karşı Nasıl Dikkatli Olunur

Bu suçlar karşısında güvenliğin olması için teknolojik aletlerin bilinçli kullanılması gerekmektedir. Önemli bilgilerin bulunduğu kurumsal ya da kişisel bilgisayar güvenli olduğu bilinmeyen yerlerde internete bağlanmamalıdır. Dosyalar internet üzerinden bilinçsizce paylaşılmamalıdır. İnternette tanışılan kişilere güvenilmemeli ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir. En önemli konulardan bir tanesi ise kimin gönderdiği bilinmeyen ve güvenli olmayan linklere girilmemesi gerekmektedir.

 

Bilişim Hukuku Avukat

Bilişim hukuku ve herhangi bir diğer suç ile karşı karşıya kalındığında mutlaka yasal olarak destek alınması gerekmektedir. Dava açma ve dava takibinin yapılması ve dava süreci hakkında bilgilendirme gibi birçok konuda alanında uzman bir avukata ihtiyacınız olacaktır. Bir avukat size yol göstericiliği yapacaktır ve nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.