Av. Can Özbey

Av. Can Özbey

Avukat - Arabulucu
Av. Can Özbey hakkında detaylı bilgi

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olduktan sonra stajını 2010 yılında tamamlayarak serbest olarak avukatlık meslek hayatına başlamıştır.

Aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı "Arabulucu" olarak arabuluculuk faaliyetini yürütmektedir.

"Ticaret Unvanı ve Ticaret Unvanının Korunması" konulu tezi ile Kadir Has Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. 

Yine Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doktora Programı'nda doktora yeterlilik sonrası “Sınaî Mülkiyet Hukukunda İhtiyati Tedbirler” üzerine yazmakta olduğu tez çalışması ile doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Başta Vergi ve Sınai mülkiyet olmak üzere  Ticaret, Şirketler, Ceza (Mali, Ekonomik ve İdari) ve İş hukuku alanlarında avukatlık, danışmanlık, arabuluculuk ve eğitmenlik faaliyetinde bulunmaktadır.