1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.730,15 TL'dir

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 6.730,15 TL'dir

1 Ocak 2019-30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6.730,15 TL olarak  dikkate alınacaktır.

Bilindiği üzere, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 5’inci maddesi değişik Gelir Vergisi Kanunu’nun kıdem tazminatı ile ilgili 25/7’nci fıkrası ile  1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilmektedir.

Hizmet erbabının kıdem tazminatına esas ücretine göre hesaplanan ve en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, aşan kısmı ise ücret olarak vergilendirilecektir. Buna göre ilgili dönem için en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi 06/01/2020 Tarih ve 13659 Sayılı Genelge ile  belirlenmiş ve böylece vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 6.730,15 TL  olmuştur.

Diğer Yazlarımız